MaRIO DE JANEIRO Testino

Mario Testino

MaRIO DE JANEIRO Testino, (Bildband), Taschen Verlag, Köln (2009)